افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن نخبگان و استعدادهای برتر توسط بانک ملی ایران

نمایه بانک : بانک ملی ایران سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن نخبگان و استعدادهای برتر را افزایش داد.
  • یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 11:50

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، به موجب مصوبه هیات مدیره بانک و به استناد دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، با افزایش 25 درصدی این تسهیلات موافقت شد.

بر این اساس سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال رسید.

این تسهیلات مطابق با نرخ شورای پول و اعتبار و با دوره بازپرداخت حداکثر 20 ساله پرداخت می شود.


ثبت نظر

ارسال