هر ایرانی ماهانه 34 تراکنش دارد/

به پرداخت و سه بانک ملت، ملی و صادرات بالاترین در مبلغ پذیرندگی

نمایه بانک : در شهریور 98، به پرداخت ملت بالغ بر ۲۳.۸۶ از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است بانک ملت با سهم ۲۲.۲۹ درصدی، بانک ملی با ۱۱.۷۰ درصد و بانک صادرات ایران با سهم ۱۱.۳۰ درصدی در جایگاه اول تا سوم بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی تراکنش‌های شبکه پرداخت قرار گرفته‌اند سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های به پرداخت ملت با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷۹ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵.۰۸ درصد توانسته‌اند جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند. سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است
  • سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت 18:0
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، جدیدترین گزارش شاپرک در زمینه وضعیت سرانه دسترسی به کارتخوان نشان می‌دهد که بیش از ۷ میلیون دستگاه فعال در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال، برای هر ۸ ایرانی یک کارتخوان وجود دارد.
 
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی شاپرک در خصوص سرانه و ضریب نفوذ ابزارهای کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن است که در شهریورماه سال جاری ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۴۱۴ دستگاه کارتخوان فعال بوده است که با در نظر گرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال در کشور یعنی ۵۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۷۴۲ نفر که متقاضی دریافت خدمات بانکی و پرداخت هستند، به ازای هر ۷.۷ ایرانی (۸ ایرانی) یک دستگاه کارتخوان فعال و دارای تراکنش در کشور وجود داشته است؛ لازم به ذکر است که جمعیت بالای ۱۸ سال در این گزارش آخرین گزارش جمعیتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده که در گزارشات بانک مرکزی و شاپرک مورد استفاده قرار گرفته است.
 
ضریب نفوذ ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی به ازای هر ده هزار نفر فرد بالای  ۱۸ سال در شهریورماه با در نظر گرفتن تعداد ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار کارتخوان فروشگاهی فعال و جمعیت ۵۹ میلیون و ۶۵۴ هزار نفری جمعیت بالای ۱۸ سال، بالغ بر ۱۲۸۲.۲۸ دستگاه کارتخوان وجود دارد که نشان از دسترسی گسترده متقاضیان دریافت خدمات بانکی و پرداخت به ابزار پذیرش کارتخوان به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک دارد.
 
گزارش شاپرک درباره سرانه تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش به ازای جمعیت بالای ۱۸ سال کل کشور در شهریور ماه نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۱۴ میلیون تراکنش با کارتخوان انجام شده که با در نظر گرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال در کشور، سرانه تراکنش‌های هر ابزار ۳۳.۷۷ تراکنش بوده است.
 
استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در شهریورماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند؛ استان تهران با یک میلیون و ۶۰۳ هزار ابزار بیشترین دستگاه کارتخوان در میان استان‌های کشور دارد.
 
آمار اعلام شده از سرانه استانی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی به ازای افراد بالای ۱۸ سال در شهریورماه نکات جالبی را به همراه دارد؛ استان یزد، تهران، بوشهر، هرمزگان و مازندران بیشترین سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی را داشته‌اند و جمعیت ساکن در این استان‌ها دسترسی بیشتری نسبت به سایر استان‌ها به ابزار کارتخوان فروشگاهی دارند.
 
 

تراکنش ۱۰۱ میلیون کارت بانکی 

 
 
آمار منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال جاری بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۲۳۶ هزار کارت از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش داشته‌اند.
 
در این مدت بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۲۱۵ کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری، تعداد  ۱۰۱ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۵۵۸ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از رشد ۰.۰۱ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شهریور ماه دارد که مقایسه آمار شهریورماه با ماه‌های گذشته به معنای وجود ثبات نسبی در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت است.
 
با توجه به بررسی گزارش‌های منتشره از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا  به امروز می‌توان گفت که در هر ماه به صورت معمول حدود ۱۰۰ میلیون کارت بانکی حداقل یک تراکنش را دارند که میزان این کارت‌ها از جمعیت فعلی کشور بیشتر است و نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد.
 
در شهریور ماه در حدود ۹۶ میلیون و ۵۷۵ هزار کارت بانکی از نوع برداشت حداقل یک تراکنش را داشتند که در مقایسه با آمار مرداد ماه تعداد کارت‌های بانکی برداشت دارای حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک رشد منفی ۰.۰۹ درصدی داشته است؛ همچنین بالغ بر ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُن کارت و ۱۰۹ هزار کارت از نوع کارت اعتباری در مرداد ماه حداقل یک تراکنش را داشته‌اند  که به ترتیب نسبت به آمار مرداد ماه رشد ۲.۵۲ و  منفی ۸.۵۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.
 
کارت‌های بانکی از نوع برداشت بالغ بر ۹۵.۴۰ درصد از سهم کارت‌های بانکی تراکنش دار در شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند؛ همچنین کارت‌های هدیه و بن کارت صادره از سوی شبکه بانکی سهمی ۴.۵۰ درصدی از تمام کارت‌های بانکی تراکنش دار مرداد ماه سال جاری داشته اند و کارت‌های اعتباری صرفا ۰.۱۱ درصد از سهم انوع کارت بانکی را به خود اختصاص دادند که نشان از وجود ثبات نسبی در کارت‌های برداشت و رشد در کارت‌های هدیه دارد اما در وضعیت کارت‌های اعتباری رشد منفی وجود دارد که باید با اصلاح بازار کارت‌های اعتباری، در این بخش وضعیت مطلوبی برای ایجاد رونق در نظر گرفته شود.
 
بانک‌ ملی ایران با سهم ۲۲.۲۳ درصدی بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش دار را در میان شبکه بانکی کشور در اختیار دارد و در ادامه بانک‌های ملت، صادرات ایران و کشاورزی به ترتیب جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش دار شهریور ماه را به خود اختصاص داده‌اند؛ از سویی دیگر بانک سپه که تعداد بسیار زیادی کارت بانکی صادر کرده در جایگاه سهم  بانک‌های صادر کننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار با سهم ۶.۷۸ درصدی در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
 
گزارش شاپرک از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های ناموفق در شهریورماه نسبت به مرداد ماه ۷.۳۵ درصد رشد داشته است.
در این مدت بالغ بر دو  میلیارد و ۵۱۳ میلیون تراکنش انجام شده که از این میان تعداد تراکنش‌های موفق حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش بوده  و تعداد تراکنش‌های ناموفق به ۲۱۲ میلیون تراکنش رسیده است؛ مقایسه تعداد تراکنش‌های موفق و ناموفق در شهریورماه نسبت به مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که تراکنش‌های موفق کاهشی ۲.۳۶ درصدی داشته اما تعداد کل تراکنش‌های ناموفق ۷.۳۵ درصد رشد کرده است.
 
 
خطای پذیرندگی با یک میلیون و ۷۰۵ هزار تراکنش، خطای کاربری با ۱۸۹ میلیون و ۷۲ هزار تراکنش و خطای صادرکنندگی با ۱۹ میلیون و ۸۷۸ هزار تراکنش، خطای شاپرکی با ۸۰۶ هزار تراکنش و خطای کسب و کار با یک میلیون و ۴۵۰ هزار تراکنش تعداد کل تراکنش‌های ناموفق شهریورماه در شبکه پرداخت را تشکیل داده‌اند؛ مقایسه آمار شهریور ماه با مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که خطای پذیرندگی و کاربری به ترتیب ۲۰.۹۹ درصد، ۶.۵۲ درصد و ۲.۶۶ درصد رشد داشته، این در حالی است که  خطای کسب و کار و شاپرکی به ترتیب ۲۳.۹۶ و ۳.۹۱ درصد کاهش داشته است.
 
 

هر دستگاه کارتخوان ۲۹.۲ میلیون تومان

 
 
سرانه هر دستگاه کارتخوان بالغ بر ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان است که از سایر ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک بیشتر است. در حدود ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار ابزار پذیرش در سراسر کشور فعال بوده که با استفاده از آنها به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار در مدت مذکور بالغ بر ۲۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان اعلام شده است. ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط این ابزار بالغ بر دو هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است.
 
همین موضوع باعث شده تا بیشترین سرانه مبلغ تراکنش‌های هر ابزار پذیرش متعلق با ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان به کارتخوان اختصاص یابد؛ همچنین بر اساس جدول فوق، در شهریورماه بالغ بر یک میلیون و ۳۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی فعال در شبکه پرداخت الکترونیک وجود داشته که ارزش تراکنش آنها انجام شده توسط این ابزارها در حدود  ۲۵۵ میلیارد ریال بوده و همین موضوع باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان برسد.
 
این گزارش در خصوص ابزار پذیرش موبایلی نشان از فعالیت یک میلیون و ۲۲۵ هزار ابزار پذیرش در شهریورماه سال جاری دارد که ارزش تراکنش‌های آن بالغ بر ۹ میلیارد ریال بوده که سرانه تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی را به ۷۶۴ هزار تومان رسانده است.
 
به صورت میانگین با هر دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهریورماه تعداد ۲۶۳ تراکنش انجام شده است.
با استفاده از ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۶۱۲ ابزار پذیرش فعال شامل ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۲۷۵ هزار  تراکنش شاپرکی انجام شده که تعداد متوسط تراکنش مجموع ابزارهای پذیرش فعال سیستمی به تعداد ۲۳۲ تراکنش رسیده است.
 
یک میلیون و ۳۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی فعال بوده که با استفاده از آن ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تراکنش در شبکه پرداخت به ثبت رسیده و سرانه تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی تعداد ۱۳۸ تراکنش بوده است؛ همچنین در مدت مذکور  حدود  یک میلیون و ۲۲۵ هزار ابزار پذیرش موبایلی در شبکه پرداخت فعالیت داشته که با استفاده از این ابزارها ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار تراکنش انجام شده و تعداد متوسط تراکنش از طریق این ابزار پذیرش ۱۱۷ تراکنش اعلام شده است.
 
با استفاده از ظرفیت ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۴ ملیون و ۷۰۰ هزار تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام شده و تعداد تراکنش به ازای هر ابزار کارتخوان فروشگاهی ۲۶۳ تراکنش بوده است که بیشترین تعداد متوسط تراکنش برای هر ابزار در میان ابزارهای پذیرش به شمار می‌رود.
 
تعداد ابزارهای پذیرش فعال از جمله کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی در شبکه پرداخت الکترونیک تا پایان تابستان به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ابزار رسیده است.بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیک به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال انجام شده که البته نسبت به مردادماه سال جاری کاهش و نسبت به شهریورماه سال گذشته دچار رشدی ۲۴.۸۷ درصدی در تعداد و ۲.۳۴ درصدی در ارزش تراکنش شده است؛ این گزارش حاکی از آن است که کارتخوان فروشگاهی همچنان در میان ابزارهای پذیرش بیشترین سهم بازار از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور را به خود اختصاص داده است اما این سهم از ابتدای سال جاری با افزایش رشد سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در حال کاهش است.
 
 
تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی (درگاه پرداخت اینترنتی) با ۵.۹۲ درصد رشد به بیش از یک میلیون ابزار رسیده است؛ از سویی دیگر تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی با ۱.۸۵ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به تعداد یک میلیون و ۲۲۵  هزار ابزار رسیده است. همچنین تعداد ابزار کارتخوان به عنوان بزرگترین بازیگر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با ۱.۰۲ درصد همچنان رشد دارد و تعداد آن به بالغ بر ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار دستگاه رسیده که بر این اساس می‌توان گفت تعداد ابزار کارتخوان حدود هفت برابر سایر ابزارهای پذیرش است.
 
کارتخوان فروشگاهی در میان ابزارها سهمی ۷۷.۱۸ درصدی دارد و بیشترین گستردگی ابزار در شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده و ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی به ترتیب سهمی ۱۲.۳۶ درصدی و ۱۰.۴۶ درصدی کسب کرده‌اند.
 
 
 

ثبت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش شاپرکی در شهریورماه

 
 
بر اساس گزارش منتشره از سوی شاپرک در شهریور ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش شاپرکی به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال انجام شده که نسبت به ماه گذشته در تعداد و مبلغ کاهش داشته است.
 
در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون  و ۲۷۵ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده که در سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است؛ لازم به ذکر است که ارزش تراکنش‌های شاپرکی (مبلغ) و تعداد تراکنش‌ها  نسبت به ماه گذشته کاهشی به ترتیب ۴.۲۶ و ۲.۳۶ درصدی داشته است.
 
بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۸۷.۵۹ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۶.۲۰ و ۶.۲۱ درصد  بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور کاهش سهم داشته، اما از سویی دیگر ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی  در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده که یکی از دلایل آن را می‌توان به افزایش هزینه سرمایه گذاری در حوزه دستگاه‌های کارتخوان و روند بهره‌گیری شرکت‌های پرداخت برای توسعه و فرهنگ سازی از استفاده از ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی به جای کارتخوان فروشگاهی اشاره داشت.
 
 
 

به پرداخت ملت در جایگاه نخست شرکت‌های پرداخت الکترونیک

 
 
گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های به پرداخت ملت با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷۹ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵.۰۸ درصد توانسته‌اند جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند.
 
لازم به ذکر است که مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه نشان می‌دهد  که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است؛ از سویی دیگر کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶۰ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.
 
به پرداخت ملت بالغ بر ۲۳.۸۶ از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نیز پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری ایران کیش به ترتیب با سهم ۱۵.۷۳ و ۱۲.۸۶ در جایگاه دوم و سهم قرار دارند؛ مقایسه نمودار تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی شهریورماه در سهم بازار شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که جایگاه سوم را با سهم ۱۵.۰۸ درصدی در تعداد تراکنش‌ها به خود اختصاص داده، در زمینه مبلغ تراکنش‌ها جایگاه چهارم را با سهمی ۱۱.۲۶ درصدی دارد و از سویی دیگر شرکت کارت اعتباری ایران کیش که در زمینه تعداد تراکنش‌های شاپرکی شهریور سهمی ۸.۱۶ درصدی و جایگاه پنجم را داشته، در سهم بازار از نظر مبلغ تراکنش با برخورداری از تراکنش‌هایی با مبالغ بالاتر توانسته تا با با سهم ۱۲.۸۶ درصدی در جایگاه سوم قرار بگیرد.
 
همچنین در میان دوازده شرکت فعال پرداخت الکترونیک، شرکت الکترونیک کارت دماوند با حدود ۰.۴۸ از تمام مبلغ تراکنش‌های شاپرکی و پس از آن شرکت‌های پرداخت نوین آرین و سایان کارت کمترین سهم از بازار در مبلغ تراکنش‌های شاپرکی شهریور ماه را کسب کرده‌اند.
 
بیشترین سهم در ابزارهای پرداخت متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی است و شرکت به پرداخت ملت در میان دوازده شرکت فعال PSP بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش‌هاش شاپرکی را داشته است. بانک ملت با ۲۴.۱۳ درصد بیشترین سهم را از تعداد تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت در شهریور ماه داشته و پس از آن نیز بانک‌ ملی ایران با ۱۲.۵۳ درصد و بانک کشاورزی با ۷.۲۴ درصد بیشترین تعداد تراکنش را در میان بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند؛  بانک ملت با سهم ۲۲.۲۹ درصدی، بانک ملی ایران با ۱۱.۷۰ درصد و بانک صادرات ایران با سهم ۱۱.۳۰ درصدی در جایگاه اول تا سوم بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی تراکنش‌های شبکه پرداخت قرار گرفته‌اند؛ مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مردادماه نشان از کاهش اندک سهم بازار بانک ملت و ارتقاء جایگاه بانک ملی ایران از جایگاه سوم به رتبه دوم و نزول یک پله‌ای بانک صادرات با از رتبه دوم در مبلغ تراکنش‌های شاپرکی به مقام سوم خبر می‌دهد.
 
 

افزایش سهم تعدادی و مبلغی  خرید 

 
 
 آمار منتشر شده از شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲.۶۷ و ۲.۷۷ درصدی داشته است.
 
خرید کالا و خدمات با ۸۳.۶۶ درصد از سهم تعدادی در خدمات بیشترین تراکنش را در شبکه پرداخت الکترونیک کشور به خود اختصاص داده است.
همچنین سهم ۱۱.۶۶ درصدی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه حاکی از استفاده گسترده شهروندان از ابزارهای پرداخت همچون ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی به منظور خرید شارژ تلفن همراه است؛ همچنین عملیات مانده‌گیری سهمی ۴.۶۸ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی در بخش خدمات ارائه شده داشته است.
 
 
این گزارش نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های خرید کالا و خدمات از مبلغ تمام تراکنش‌های انجام شده در مرداد ماه ۹۸ بالغ بر ۹۷.۳۰ درصد بوده و خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صرفا ۲.۷۰ درصد از سهم مبلغی تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک را در مرداد ماه کسب کرده است.
 مقایسه آمارهای منتشر شده در مرداد ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حاکی از آن است که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در کشور رشدی به ترتیب ۲.۶۷ و ۲.۷۷ درصدی داشته است.
 
در واقع آمار نشان می‌دهد که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در کشور با شیبی ملایم در حال افزایش است که از جمله دلایل آن افزایش ضریب نفوذ و توسعه  شبکه پرداخت الکترونیک، افزایش ابزارهای پذیرش و تسهیل پرداخت مبتنی بر کارت برای شهروندان است؛ از سویی دیگر تراکنش‌های  مانده گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ  در مدت مذکور به تریبت کاهش ۱.۷۳ و ۰.۹۴ درصدی را تجربه کرده است. 
 
منبع : اقتصاد گردان
 

ثبت نظر

ارسال