ساعت کاری شعب دیجیتال بانک ایران زمین تغییر کرد/

جشنواره میلاد باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

نمایه بانک : جشنواره میلاد باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، آخرین فرصت تبدیل امتیازها به فرصت های شانس است. / همچنین در راستای جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا ساعت کاری شعب دیجیتال بانک ایران زمین تغییر کرد.
  • سه شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 9:0
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ، به اطلاع اعضاء باشگاه مشتریان بانک ایران زمین می رساند، براساس قوانین این باشگاه آخرین مهلت استفاده از امتیازات کسب شده در پایان روز 24 اسفند سال جاری خواهد بود و امتیازهای کسب شده به سال بعد منتقل نمی شود. 24 اسفند 1398 آخرین فرصت تبدیل امتیازها به فرصت های شانس است.
 
 

ثبت نظر

ارسال