سفته های جدید در شعب بانک ملی ایران

نمایه بانک : سفته های جدید از 11 تیرماه در شعب بانک ملی ایران عرضه می شود.
  • دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 14:30

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، این سفته ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل، از فردا عرضه آن ها را به موازات سفته های قبلی در شعب آغاز خواهد کرد.

سفته های جدید نسبت به نمونه قبلی از نظر ظاهری با تغییراتی همراه بوده است. گفتنی است سفته های قدیمی همچنان دارای اعتبار می باشد.


ثبت نظر

ارسال