گره گشایی از ازدواج هزاران زوج جوان با تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران

نمایه بانک : در ده ماه ابتدای امسال، بیش از دویست هزار جوان از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک ملی ایران بهره مند شده اند.