عباس پیرائی: پست بانک ایران جایگاه مطلوبی را براساس ارزیابی وزارت اقتصاد کسب کرده است

نمایه بانک : پست بانک ایران براساس ارزیابی وزارت اموراقتصادی و دارائی از عملکرد سال 1395 از مجموع 1000 امتیاز شاخص‌های اختصاصی توانسته است 981 امتیاز کسب کند.
  • پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 3:11

به گزارش  نمایه بانک، به نقل از روابط عمومی پست‌بانک‌ایران ، در همین راستا و به منظور اطلاع از چگونگی و روند ارزیابی عملکرد و وضعیت عملکرد بانک در شاخص های مختلف گفتگوئی با عباس پیرائی رئیس اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بانک انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

* آقای پیرائی ضمن تبریک این موفقیت، لطفاً بفرمائید مبنای قانونی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی چیست؟ و چگونه انجام می‌گیرد؟
در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرائی کشور، همه ساله فرآیند ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از زیرنظام‌های مدیریت عملکرد که در فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 81، 82 و 83) مورد تائید قرار گرفته است در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی با همکاری دستگاه، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرائی شده و مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. عملکرد پست‌بانک ایران نیز در همین راستا ارزیابی شده است.
* ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی برچه اساسی صورت می‌پذیرد؟
در بعد شاخص های عمومی تفاهم نامه بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 127675/ت50642 تاریخ 28/10/93 هیأت محترم وزیران به عنوان معیار اصلی ملاک عمل قرار می‌گیرد. در خصوص شاخص‌های اختصاصی نیز حسب مفاد بند(ب)ماده 3 آئین نامه اجرایی مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌بایست پیشنهاد شاخص‌ها ازسوی دستگاه به همراه اهداف برنامه‌ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها درقالب ماده یک دستورالعمل اجرائی استقرار نظام مدیریت عملکرد(موضوع بخشنامه شماره 27911/200 تاریخ 28/05/89 ) با درنظر گرفتن وظایف و مأموریت‌های محوله دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی مطرح و جهت بررسی و تائید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه می‌گردد. 
* ارزیابی عملکرد پست بانک ایران توسط چه مرجعی انجام می‌گیرد؟
از سنوات گذشته تاکنون پست بانک ایران به‌عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معیارهای فوق مورد ارزیابی قرارگرفته و به واسطه بهره‌برداری از نتایج این ارزیابی‌ها، تلاش هایی نیز درخصوص بهبود عملکرد صورت پذیرفته است. از ابتدای سال 1394 مقرر گردید این بانک در بین سایر بانک‌های مشمول نیز به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارائی در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی بانکی مورد سنجش قرار گیرد که این موضوع اهمیت توجه به مقوله ارزیابی عملکرد را دوچندان نمود. توجه ویژه به لزوم گسترش هماهنگی بین مدیریت های ستادی و رابطان ذیربط به‌منظور ارائه مستندات و گزارش اقدامات به عمل آمده، در تعامل به موقع و مستمر امور بازرسی و حسابرسی امکان پایش و نهائی‌سازی اطلاعات و مستندات مرتبط با عملکرد واحدهای تخصصی را در پی‌خواهد داشت و پس از انعکاس به نهادهای ذیصلاح در تعامل با ارزیابان برون سازمانی، امکان رشد، نمو و تعالی جایگاه بانک را در بین سایرین محقق می‌نماید. 
* وضعیت عملکرد پست‌بانک‌ایران در بعد شاخص‌های اختصاصی و عمومی چگونه بوده است؟ 
مطابق اعلام رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با امتیازات شاخص‌های اختصاصی سال 1395 که ارزیابی آن همه ساله پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه بانک‌ها و بهره‌گیری از صورت‌های مالی صورت می‌پذیرد، خوشبختانه پست بانک ایران با کسب نمره 981 از مجموع 1000 امتیاز مصوب، حائز جایگاه مطلوبی در شاخص های اختصاصی گردید که این مهم را مدیون تلاش‌های مجموعه مدیران و همکاران بانک هستیم. 
درخصوص شاخص های عمومی هرچند امتیاز مکتسبه رشد خوبی داشته (حدود 94 درصد رشد در سال 1395 به نسبت سال 1394)، اما به دلیل جدید الورود بودن این بانک در بین بانک‌های مشمول سنجش عملکرد، برای احراز جایگاه واقعی و درخور توجه بانک نیاز به تلاش و همت بیشتری در مستند سازی فعالیت‌ها داریم تا بتوانیم شرایط مطلوب مورد انتظار را محقق کنیم.
* برای ارتقاء وضعیت بانک در ارزیابی های آینده چه پیشنهادی دارید؟ 
با بررسی جزء به جزء نتایج عملکرد شاخص های عمومی مشاهده گردیده است اکثریت شاخص‌ها، امور جاری بانک را دربر می‌گیرد که با کیفیت مطلوب درحال انجام است. بنابراین علت عدم احراز امتیاز مطلوب در برخی از شاخص‌های عمومی به علت ضعف در ارائه مستندات و درج توضیحات مرتبط تشخیص داده شد. به منظور رفع این نقیصه و حصول نتیجه شایسته و درخورشأن بانک، برگزاری جلسات مدون و هفتگی با حضور رابطان ستادی ارزیابی عملکرد در دستور کار امور بازرسی و حسابرسی قرار گرفته تا با تمرکز و بهبود وضعیت نقاط ضعف مسیر هموارتری در دستیابی به جایگاه واقعی بانک در بعد شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396ایجاد گردد. براین اسا تحقق اهداف والای تعیین شده قطعاً به واسطه عنایت ویژه آمیخته با تعصب سازمانی کلیه همکاران بانک در آینده میسر خواهد گردید.


ثبت نظر

ارسال