شماره جدید ماهنامه خبری، آموزشی شمیم کوثر  منتشر شد

نمایه بانک : بیست و ششمین ماهنامه شمیم کوثر با محوریت نقدینگی و نقش نظام بانکی در کنترل آن انتشار یافت.
  • سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 12:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ، ماهنامه شمیم کوثر در این شماره به ابعاد مختلف نقدینگی در جامعه و نقش بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی پرداخته و به این سؤال پاسخ داده که آیا نظام بانکی برای هدایت و کنترل نقدینگی برنامه و استراتژی تدوین شده ای دارد؟

بر اساس این گزارش؛ توسعه اقتصاد خصوصی با بانکداری سرمایه گذاری،بررسی اقتصاد ایتالیا و نقش بانک ها در کنترل نقدینگی بازار از گزارش های خواندنی این شماره است.

این گزارش می افزاید: گفت و گو با مدیر خزانه داری معاونت مالی پیرامون نقدینگی و تاثیر آن بر تورم و بیکاری و نقش مدیر و تحویلداران شعب در تعالی کوثر از زبان مدیر شعب استان کرمانشاه، کردستان و ایلام از دیگر مطالب ماهنامه شمیم کوثر هستند.


ثبت نظر

ارسال