فروش املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران (مزایده نوبت دوم – نقدی)

نمایه بانک : بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  • سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 14:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی  بانک قرض الحسنه مهر ایران، متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰ به استثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطلاعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان مربوطه مراجعه فرمایند.
توضیحات :
۱. شرکت کنندگان هنگام دریافت اسناد شرکت در مزایده می بایستی مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱ -۲۹۵۴۳۷- ۷۱۰ - ۳۰۰۱ بنام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نمایند. (مبلغ دریافتی بابت خرید اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.)
۲. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% قیمت پایه مزایده هر ملک می باشد که می بایست به حساب شماره ۱-۲۹۵۴۳۷-۷۱۰-۳۰۰۱ بنام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد.
۳. فروش املاک بصورت نقدی می باشد.
۴. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) تسلیم گردد.
۵. کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش میرسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
۶. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.
۷. هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لینک فایل مزایده املاک سال ۹۷ - مرحله دوم


ثبت نظر

ارسال