رشد ۷۰۰ واحدی شاخص بورس

نمایه بانک : شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد ۷۳۶ واحدی به ۱۶۷ هزار و ۱۹۹ واحد رسید.
  • چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 17:54

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایبنا، آمار معاملات بورس نشان می دهد که شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۷۳۶ واحد رشد معادل ۰.۴۴ درصد به ۱۶۷ هزار ۱۹۹ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۲۱۴ واحد افزایش معادل ۰.۴۴ درصد به ۴۸ هزار ۶۹۲ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۴۰ واحد رشد معادل ۰.۱۵ درصد به ۲۷ هزار و ۴۹۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۸ واحد افزایش، معادل ۰.۱۵ درصد به ۱۹ هزار و ۳۸۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۶۱۳ واحد رشد، معادل ۰.۳۴ درصد به ۱۷۸ هزار و ۷۶۳ واحد، شاخص بازار اول با ۴۵۳ واحد افزایش معادل ۰.۳۷ درصد به ۱۲۳ هزار ۲۷۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۸۹۹ واحد رشد معادل ۰.۵۷ درصد، به ۳۳۲ هزار و ۶۰۹ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۶ نماد « فارس با ۱۲۲ واحد، پارس با ۱۰۹ واحد، فولاد با ۹۰ واحد، شپنا با ۷۹ واحد، فملی با ۶۹ واحد و تاپیکو با ۶۴ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع « محصولات کاغذ با ۴۲۸ واحد صعود معادل ۳.۲۱ درصد به ۱۳ هزار و ۷۹۶ واحد، حمل و نقل با ۱۴۶ واحد افزایش معادل ۳.۱۹ درصد به ۴ هزار و ۷۳۳ واحد، کاشی و سرامیک با (۶۳) واحد صعود معادل (۲.۰۴) درصد به ۳ هزار و ۴۶ واحد، انتشار و چاپ با (۶۱۵۴) واحد ریزش معادل (۲.۴۰) درصد به ۲۵۰ هزار و ۸۱۹ واحد، زراعت با (۳۸۵) واحد کاهش، معادل (۲.۶۵) درصد به ۱۴ هزار و ۱۴۹ واحد، ذغالسنگ با (۱۰۶) واحد افت معادل (۲.۹۷) درصد به ۳ هزار و ۴۸۱ واحد، وسایل ارتباطی با (۱۱۸) واحد کاهش معادل (۳.۵۹)  درصد به ۳ هزار و ۱۹۳ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «شکربن، سصوفی، خمحرکه، سنیر، دانا، کفپارس و کسرام» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کدما، وتوس، کنور، کلوند، کهمدا، غگل و فرآور» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۱۲۴ هزار و ۴۸۷ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۹۳۵ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید.


ثبت نظر

ارسال