سخنرانی دکتر بهروز ملکی (تحلیل گر ارشد بازار مسکن و‌ مستغلات)

آیا در سال ۹۸ ساختمان موضوع سرمایه گذاری خواهد بود؟

نمایه بانک: تعداد ازدواج از بیش از ۴۰۰ هزار در ابتدای دهه ۷۰ به نزدیک ۹۰۰ هزار در پایان دهه ۸۰ رسید و دوباره رو به کاهش گذاشت.
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 12:45

نمایه بانک: تعداد ازدواج از بیش از ۴۰۰ هزار در ابتدای دهه ۷۰ به نزدیک ۹۰۰ هزار در پایان دهه ۸۰ رسید و دوباره رو به کاهش گذاشت.بعد خانوار که در سال بیش از ۵ بوده، اکنون حدود ۳.۳ است.
در استان‌های هرمزگان، البرز و اصفهان بیش از ۱۳ درصد خانه‌ها خالی هستند و این عدد در تهران ۱۰.۲ درصد است.
در ۲۸ سال گذشته، قیمت مسکن در منطقه یک بیش از ۳۰۰ برابر شده و پس از آن منطقه ۵ و ۲ قرار دارند. کمترین رشد مربوط به منطقه ۱۲ است که قیمت‌ها تقریبا ۱۲۰ برابر شده است.
در تهران در پایان دوره افزایش قیمت هستیم ولی در برخی از شهرستان‌ها هنوز فرصت کسب سود از بازار مسکن وجود دارد. ۱۳۹۸ در تهران سال رکود در بازار مسکن خواهد بود.
رشد اجاره مسکن حول و حوش تورم خواهد بود و بازار اجاره ممکن است دچار التهاب شود.


ثبت نظر

ارسال