مالیات 6 تا 24 درصدی برای وراث متوفیان سهام عدالت

نمایه بانک : سازمان امورمالیاتی با انتشار بخش نامه ای جزئیات دقیق مالیات بر سهام عدالت متوفیان را اعلام کرد.
  • جمعه 18 آبان 1397 ساعت 20:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایرنا , رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز 13 آبان طی نامه ای به شماره 114-97-200 میزان مالیات بر سهام عدالت متوفیان سال 95 و پس از آن را برای وراث طبقه سوم 24 درصد ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، میزان مالیات برسهام عدالت برای وراث طبقه دوم 12 درصد و برای وراث طبقه اول نیز 6 درصد تعیین شده است.


ثبت نظر

ارسال