وقتی بانک مرکزی گوجه ۷ هزار تومانی و پوشک ۸۰ هزار تومانی را ندید!

نمایه بانک : یک فعال رسانه به اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و وضعیت قیمت‌های موجود واکنش نشان داد و نوشت: اینا از پوشک ۸۰ هزار تومانی و قیمت گوجه خجالت نمیکشن؟
  • شنبه 7 مهر 1397 ساعت 17:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از الف، یک فعال رسانه به اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و وضعیت قیمت‌های موجود واکنش نشان داد و نوشت: اینا از پوشک ۸۰ هزار تومانی و قیمت گوجه خجالت نمیکشن؟

 


ثبت نظر

ارسال