پیشنهاد تقویت فروشگاه‌های بزرگ برای کاهش قیمت کالا

نمایه بانک : یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقویت فروشگاه‌های بزرگ را موجب ایجاد رقابت در بازار کالا و در نتیجه کاهش قیمت اجناس دانست.