جهل فرهنگی و کناره گیری روشنفکران عامل جولان سلبریتی ها در جامعه

جهل فرهنگی و کناره گیری روشنفکران عامل جولان سلبریتی ها در جامعه

نمایه بانک : مدیر بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: غیبت روشنفکران در جامعه باعث جولان سلبریتی ها می شود و متاسفانه به خاطر بی توجهی مردم به تخصص...