هشدار دوباره بانک ملت به کاربران سامانه بانکداری اینترنتی

نمایه بانک : بانک ملت در اطلاعیه ای خطاب به کاربران سامانه بانکداری اینترنتی، نسبت به انجام سوءاستفاده های احتمالی در قالب فیشینگ هشدار داد.