برگزاری جلسه کارگروه جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه

نمایه بانک : اولین جلسه کارگروه هفتمین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه برگزار شد.
  • چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 17:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه ما ، جلسه کارگروه  هفتمین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه به منظور تعریف و تبیین فرایند اجرایی و عملیاتی جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه به میزبانی شرکت بیمه "ما" برگزار شد.

داود شکری مدیر روابط عمومی، بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM بیمه "ما" و دبیر کارگروه ضمن قدردانی از تلاش اعضا در سال های گذشته، بررسی، برنامه ریزی و تدوین سناریوی برگزاری جشنواره را از مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.


ثبت نظر

ارسال