اگر راننده ی فاقد گواهینامه با تهدید گروگانگیر، باعث خسارت جرحی شود، شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است؟

نمایه بانک : آشنایی با بیمه شخص ثالث، از ایجاد مشکلات و گرفتاری در روند فعالیت های روزمره جلوگیری می کند.
  • دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 13:4

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از  سایت تحلیلی-خبری آیین، قانون جدید بیمه شخص ثالث از 29 خردادماه سالجاری در کشور اجرا می شود و لازم است که بیمه گذاران و بیمه گران به نحو موثری با مواد این قانون آشنا شوند و از تبعات ناآشنایی در این خصوص مصون بمانند. در ادامه سوالی در این باره مطرح شده که توسط شهرام تجزیه چی مشاور و مربی کسب و کار بیمه، پاسخ داده شده است.

 

سوال: در جریان گروگانگیری، گروگانگیر فردی را که فاقد گواهینامه است مجبور به رانندگی می کند، در طی رانندگی فرد فاقد گواهینامه ،که مجبور به رانندگی شده است تصادف کرده و منجر به خسارت جانی می شود؛ آیا بیمه گر مسئول پرداخت خسارت است یا خیر ؟؟ نحوه پرداخت خسارت چگونه خواهد بود؟

پاسخ: مطابق ماده ی 4 قانون جدید ثالث، خسارت جانی در هر صورت حتی در صورت فقدان بیمه نامه ی معتبر پرداخت می شود.

با توجه به نبود گواهینامه ی متناسب با وسیله ی نقلیه، شرکت بیمه مطابق بند پ ماده ی 15 قانون جدید ثالث می تواند تمام یا قسمتی از خسارت را از شخصی که موجب خسارت شده است مطالبه کند. در این مورد گروگانگیر شخصی است که موجب خسارت شده است.

صندوق هم مطابق ماده ی 25 قانون جدید ثالث، مکلف به بازیافت تمام مبلغ پرداختی است مگر در مواردی که در تبصره ی یک همان ماده استثنا شده است. تبصره ی دوی همان ماده هم به صندوق اجازه ی تخفیف و تقسیط مبلغ را داده است.

 


ثبت نظر

ارسال