بخشنامه جدید برای ثبت سفارش شمش فلزات گرانبها

نمایه بانک : بر اساس بخش نامه جدید ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی ممکن است.
  • پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 23:34

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از اقتصادآنلاین، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

به پیوست تصویر شماره 97/177138 مورخ 1397/05/23 بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص ثبت سفراش شمش استاندارد فلزات گرانبها ارسال و به اطلاع میرساند: ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها طبق ردیف تعرفه های 71081200 و 71069100 و 71101100 نیازی به اخذ مجور بانک مرکزی ج.ا.ا ایران نمیباشد. خواشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد.

 

عدم نیاز به مجوز بانک مرکزی جهت ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها

 
 
 
 

ثبت نظر

ارسال