به گفته صرافان؛ داد و ستدی نیست اما نرخ ها روی هوا بالا