سایت اتحادیه طلا قیمت سکه را حذف کرد!

نمایه بانک : سایت منتسب به اتحادیه طلا، نرخ طلا و سکه را حذف کرد!با نجومی شدن قیمت ها در بازار طلا و س