مهم‌ترین کالاهایی که ارز خود را از نیما گرفتند

نمایه بانک : تامین ارز واردات از طریق سامانه نیما از ابتدای فعالیت آن تاکنون حدود ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.
  • جمعه 16 آ