اجرای پروژه مشارکتی در شرق تهران توسط بانکهای سپه و مسکن

نمایه بانک : چقازردی از اجرای پروژ مشارکتی بانک های سپه و مسکن برای احداث 4 هزار واحد مسکونی مناسب در شرق تهران خبر داد.