افزایش سقف انتقال کارت به کارت و تمدید غیرحضوری کارت های نقدی پارسیان

نمایه بانک : بانک پارسیان با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور، براساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا ، سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازهای خود را از مبلغ سی میلیون ریال در هرشبانه روز به مبلغ شصت میلیون ریال افزایش داد.
  • یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 16:30
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد.

همچنین به منظور رفاه حال مشتریان گرامی، تمامی کارت های نقدی بانک پارسیان با تاریخ انقضای تیر ماه 1399 به صورت خودکار به مدت یکسال تمدید شد.
این اقدام بانک پارسیان در راستای کنترل موج دوم ویروس کرونا و تسهیل خدمت رسانی به هموطنان و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب ودستگاه های خودپردازصورت گرفته است


ثبت نظر

ارسال