آموزش و سرگرمی همزمان با «هُپ» بانک ملی ایران

نمایه بانک : رویداد «ملی شو 3» میزبان یکی از جذابترین اپلیکیشن های بانکی بود که که در حوزه کودکان و نوجوانان تهیه شده است.