بانک‌ها بر مبنای سند بال ملزم به افشای چه مواردی هستند؟

نمایه بانک : معاونت نظارتی بانک مرکزی بخش دوم و پایانی ترجمه سند بال ۳ را منتشر کرد که براساس آن بانک‌ها ملزم به رعایت الزاماتی در مورد افشاء هستند.
  • شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 10:45

به گزارش نمایه بانک ،  به نقل از ایبنا ، براساس سند بال ۳ بانک‌ها به منظور بهبود سطح شفافیت سرمایه نظارتی و نیز بهبود نظم بازار، ملزم به افشای موارد زیر هستند:

 تمامی اجزای سرمایه نظارتی به پشتوانه ترازنامه در صورت‌های مالی حسابرسی شده

 افشای تمامی تعدیلات نظارتی و اقلامی که مشمول کسر از سرمایه عادی لایه ۱ نشده‌اند، به صورت مستقل و مجزا

 توضیحی از تمامی محدودیت‌ها و حداقل‌ها، با تعیین اثر مثبت یا منفی که این حدود و حداقل‌ها بار سرمایه خواهد داشت

 توضیحی از خصوصیات اصلی ابزارهای سرمایه‌ای منتشر شده توسط بانک

 بانک‌هایی که نسبت‌های در برگیرنده اجزای سرمایه نظارتی را افشا می‌کنند (مانند نسبت‌های سهام لایه یک، هسته لایه یک یا سهام عادی مشهود) باید چنین نسبت‌هایی را با توضیح جامعی از نحوه محاسبه آن‌ها ضمیمه گزارش‌های مالی کنند.

بانک‌ها ملزم هستند که به طور کامل شرایط و ویژگی‌های ابزارهای سرمایه‌ای خود که در سرمایه نظارتی بانک قرار دارند را در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود منتشر کنند.

در طول دوره گذار، بانک‌ها ملزم به افشای اجزای خاصی از سرمایه، شامل ابزارهای سرمایه‌ای و تعدیلات نظارتی که قواعد مربوط به دوره گذار اثرگذاری مثبتی بر آن اجزا دارد، هستند.


ثبت نظر

ارسال