برگزاری ششمین جشنواره سالانه "بانک محبوب من"

نمایه بانک : ششمین جشنواره سالانه "بانک محبوب من" باهدف اعتلای سطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود ارتباط مردم ب