تحلیلی بر سهام بانک ملت در بازار سرمایه

نمایه بانک : بانک ملت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۹٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۱٪سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از طرفی افزایش ۵۳٪ جمع درآمدها میباشد.
  • شنبه 4 آبان 1398 ساعت 17:42

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، بانک ملت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۹٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۱٪سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از طرفی افزایش ۵۳٪ جمع درآمدها میباشد.

 

تحلیلی بر سهام بانک ملت در بازار سرمایه : بانک ملت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۹٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۱٪سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از طرفی افزایش ۵۳٪ جمع درآمدها است.

 

سهام بانک ملت | نمایه بانک

 

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵,۳۷۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

 

این درحالی است که گروهی از تحلیلگران معتقدند که نماد وبملت  علی الرغم رفع توقیفی منابع ارزی ،با بازگشایی خود در ماه گذشته و بالاخص ریزش نماد،اثر روانی برای افول شاخص بازار سرمایه داشته است و سهامداران به نوعی در حال حاضر امید خود را برای ادامه در بازار از دست داده اند و بایستی منتظر مولفه های تاثیرگذار بود.

 

منبع : راه مردم


ثبت نظر

ارسال