تراز عملیاتی مثبت 88 هزار میلیاردی بانک ملت در عملکرد 11 ماهه سال 98 تا پایان بهمن

نمایه بانک : گزارش فعالیت بهمن ماه سال 98 بانک ملت که دارای سرمایه 50 هزار میلیاردی در بازار اول بورس است منتشر شد. بانک ملت در یازدهمین ماه سال 98 ، از مقایسه درآمد حاصله از محل تسهیلات اعطایی که رقم 20،316 را نشان می دهد با 12.454 میلیارد ریال سود پرداختی برای سپرده گذاری ها ، موفق شده است تا تراز عملیاتی مثبت 7.862 میلیارد ریالی ثبت کند.
  • پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 23:0

نویسنده و خبرنگار : نازیلا محمدی

به گزارش نمایه بانک ، گزارش فعالیت بهمن ماه سال 98 بانک ملت که دارای سرمایه 50 هزار میلیاردی در بازار اول بورس است منتشر شد. بانک ملت در یازدهمین ماه سال 98 ، از مقایسه درآمد حاصله از محل تسهیلات اعطایی که رقم 20،316 را نشان می دهد با  12.454 میلیارد ریال سود پرداختی برای سپرده گذاری ها ، موفق شده است تا  تراز عملیاتی مثبت 7.862 میلیارد ریالی ثبت کند.

 

  ( مبالغ به میلیارد ریال )                  

 

عنوان

عملکرد بهمن ماه 97

عملکرد بهمن ماه 98

درصد رشد نسبت به بهمن ماه 97

درآمد حاصل از تسهیلات

18,122

20,316

12

سود پرداختی به سپرده گذاران

11,427

12,454

9

مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی

6,695

7,862

17

 

تراز عملیاتی یازده ماه اول سال 98 نشان می دهد که این بانک با به دست آوردن 222 هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی و پرداخت حدود 134 هزار میلیارد ریال سود سپرده گذاری ، توانسته  تراز عملیاتی مثبت 88 هزار میلیارد ریالی را  برای خود ثبت کند  که نسبت به مدت مشابه  سال گذشته ، پیشرفتی بسیار خوب به شمار رفته  و نشانگر ادامه روند بهبود و تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری ، عزم راسخ بانک در مصرف بهینه منابع و به دست آوردن سود با کیفیت  است.

 

از مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران، چنین بر می آید که بانک ملت با عملکرد مناسب خود توانسته هم رشد 19 درصدی در درآمد حاصل از تسهیلات داشته باشد و نیز در امر کاهش 4 درصدی سود پرداختی به سپرده گذاران نسبت به مانده بهمن ماه سال 97 موفقست بیشتری کسب کند.

 

( مبالغ به میلیارد ریال )

 

عنوان

 

 

 

مانده پایان بهمن ماه 97

 

 

مانده پایان اسفند ماه 97

 

 

مانده پایان بهمن ماه 98

 

 

درصد رشد نسبت به بهمن ماه  97

درآمد حاصل از تسهیلات (تجمیعی)

186,624 

204,919

222,000

19    

سود پرداختی به سپرده گذاران (تجمیعی)

    140,220 

151,028

133,923

 -4     

مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی

46,404 

53,891

88,077 

90    

       

 

بانک ملت به نسبت مانده بهمن ماه سال گذشته ، امسال  در بخش درآمد حاصل از تسهیلات ( تجمیعی ) رشد 19 درصدی کسب کرده و در بخش سود پرداختی به سپرده گذاران  کاهش 4 درصد سود پرداختی را داشته است. 

 

بانک ملت در موضوع مدیریت ترکیب بهینه منابع درآمدزا، عملکرد موفقی داشته و با رشد 12 درصدی سپرده های هزینه زا به نسبت بهمن سال 97 ، در پرداخت سود پرداختی به سپرده گذاران 4 درصد کاهش داشته است.

 

( مبالغ به میلیارد ریال )

 

درصد تغییر ننسبت به بهمن 97

 

مانده منابع پایان بهمن ماه 98

 

مانده منابع پایان اسفند 97

 

مانده منابع پایان بهمن ماه 97

 

عنوان

 

12

 

1,855,898

 

1,662,199

 

1,659,324

 

سپرده های هزینه زا

 

-4

 

133,923

 

151,028

 

140,220

 

سود پرداختی به سپرده گذاران

 

سپرده های غیر هزینه زا ،  در ده ماهه سال 98 نسبت به همین زمان  در سال گذشته رشد 45 درصدی داشته است.

 

( مبالغ به میلیارد ریال )

 

درصد تغییر نسبت به بهمن ماه 97

 

مانده منابع پایان بهمن ماه 98

 

مانده منابع پایان اسفند ماه 97

 

مانده منابع پایان بهمن ماه 97

 

عنوان

 

45

 

915,594

 

597,375

 

629,821

 

سپرده های غیر هزینه زا

 

در مقایسه ماهانه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران سال 98 نسبت به سال گذشته ، بانک ملت دارای تراز عملیاتی با رشد 90 درصدی بوده و آنچه در نمودار مشهود است ، روند تصاعدی (بالارونده) است که این نشان می دهد بانک  ملت در میان سایر بانک های بورسی توانسته بالاترین تراز عملیاتی را برای یکماهه بهمن ماه و یازده ماهه اول سال 98 منتهی به 30 بهمن از آن خود کند.

 

این رقم در بهمن ماه  مبلغ 7،862  میلیارد ریال، تراز مثبت عملیاتی و در 11 ماهه منتهی به آخر بهمن سال جاری  88،077  میلیارد ریال بوده و بدین ترتیب  با اختلاف چند برابری ، موفق به کسب سرآمدی در میان  تمام بانک های بورسی شده است


ثبت نظر

ارسال