با انتقال بخش عمده سهام بانکهای ادغامی به بانک سپه صورت گرفت؛

تغییر تابلوهای شعب بانکهای ادغامی

نمایه بانک : با انتقال بخش عمده سهام بانکهای ادغامی به بانک سپه ، عبارت «وابسته به بانک سپه» روی تابلوی شعب بانکهای ادغامی نوشته شد.
  • شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 16:26

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی  بانک سپه ، با توجه به انتقال بخش عمده ای از مالکیت سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه در تابلوهای بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی اعتباری کوثر، عنوان «بانک وابسته» درج شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، تابلوهای بانک های ادغامی از این پس با عبارت «وابسته به بانک سپه» بر سردر شعب و ساختمان های مرکزی این بانک قابل نمایش است.
این گزارش می افزاید: مشتریان این بانک ها برای دریافت خدمت بانکی کماکان به بانک خود مراجعه نمایند.


ثبت نظر

ارسال