تمدید فروش اوراق گواهی سپرده 18 درصدی در بانک پارسیان

نمایه بانک : پیرو مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک پارسیان تمدید شد.
  • شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 10:0
  • </