دو هزار و 600 فقره وام رفع احتیاجات ضروری بانک ملی ایران برای مشتریان

نمایه بانک : بانک ملی ایران با هدف تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه و همچنین رفع احتیاجات ضروری مشتریان بیش از دو هزار و 600 فقره تسهیلات در دو ماه ابتدای امسال از محل منابع قرض‌الحسنه خود پرداخت کرده است.
  • دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 11:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری با کارمزد 4 درصد و عموما برای تامین هزینه درمانی، کمک هزینه تحصیلی، تعمیر و تأمین مسکن و... به متقاضیان پرداخت می شود.


بانک ملی ایران در مدت مذکور تعداد دو هزار و 684 فقره وام قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری به ارزش 131 میلیارد و 816 میلیون ریال پرداخت کرده است.


همچنین سهم تسهیلات رفع احتیاجات ضروری این بانک از مجموع تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در سال گذشته بالغ بر دو هزار و 595 میلیارد و 808 میلیون ریال بوده است.


این بانک در سال 97 نیز بیش از  67 هزار فقره وام قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری تخصیص داد که ارزش ریالی آن به یک هزار و 987 میلیارد و 283 ریال می رسد.


در دو ماه ابتدای امسال همچنین مبلغ سه میلیارد و 390 میلیون ریال وام قرض الحسنه تعمیر مسکن از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است.


ثبت نظر

ارسال