برای هشتمین سال متوالی کسب شد؛

سطح یک توانگری مالی بیمه ما در رتبه بندی بیمه مرکزی

نمایه بانک : با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه"ما" برای هشتمین سال متوالی، رتبه یک توانگری مالی را با نسبت ۱۷۴ درصد به خود اختصاص داد.
  • شنبه 6 مهر 1398 ساعت 13:44
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، با توجه به اعمال مدیریت صحیح ریسک از سوی شرکت بیمه ما، نسبت توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی ۱۷۴ درصد و در سطح یک اعلام شد.
بر اساس نامه بیمه مرکزی، در اجرای ماده ٦ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، حسب بررسی و کنترل انجام شده درباره توانگری مالی شرکت بیمه ما، نسبت توانگری مالی ۱۷۴ درصد و سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی قرار گرفته است

 

 

ثبت نظر

ارسال