صدرنشینی کارت های بانک ملی ایران در نظام بانکی

نمایه بانک : بانک ملی ایران در جدول کارت های بانکی صدرنشین است.
  • یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 8:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد، بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت با 23.06 درصد متعلق به بانک ملی ایران است.

 

در حوزه نوع کارت اعتباری نیز 20.51 درصد کارت ها متعلق به بانک ملی ایران است.

 

سهم این بانک از کارت هدیه و بن کارت نیز در بالاترین جایگاه این جدول قرار گرفته است، به طوری که 15.82 درصد این کارت ها را بانک ملی ایران صادر کرده است.


ثبت نظر

ارسال