علی درستکار مدیر روابط عمومی بانک آینده شد

نمایه بانک : فعالیت در بخش‌های مختلف پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، فعالیت در حوزه برنامه‌سازی و اجرای برنامه‌های صدا و سیما و فعالیت‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای را در تجربیات خود دارد. علی درستکار مجری صدا و سیما، در سال 1393 مدت کوتاهی مدیر کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری بود. وی پیش از این رییس اداره روابط‌عمومی اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت.
  • شنبه 28 دی 1398 ساعت 12:47

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک آینده ، فعالیت در بخش‌های مختلف پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، فعالیت در حوزه برنامه‌سازی و اجرای برنامه‌های صدا و سیما و فعالیت‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای را در تجربیات خود دارد. علی درستکار مجری صدا و سیما، در سال 1393 مدت کوتاهی مدیر کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری بود. وی پیش از این رییس اداره روابط‌عمومی اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت.درستکار جایگزین محمود ترابیان در روابط عمومی بانک آینده شده است. دکتر ترابیان در مدت ریاست ۱۰ ساله خود بر روابط عمومی این بانک، خدمات قابل توجهی در راستای بهبود جایگاه بانک آینده در جامعه و رسانه ها انجام داد.


ثبت نظر

ارسال