فراهم شدن ثبت نام سجام از طریق سایت تامین سرمایه لوتوس و کارگزاری پارسیان

نمایه بانک : بهره برداری از کانال های الکترونیک گروه پارسیان و سپرده گذاران مرکزی در سامانه جامع اطلاعات مشتریان ( سجام) کلید خورد.