موافقت سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه بانک ملت

نمایه بانک : سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه بانک ملت از محل تجدید ارزیابی املاک با رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا موافقت کرد.