افت شاخص ها در بورس های دنیا

نمایه بانک : بورس های دنیا با نوسان شاخص ها و افت قیمت سهام در امریکا، اروپا و آسیا مواجه شدند.
  • پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت 12:16