سخنرانی مهندس امیر عصرآزاد ( فعال سرمایه گذاری جسورانه برای استارت آپها):

آیا همه استارت آپها مقیاس پذیری و استراتژی خروج مشخص دارند؟

نمایه بانک : از میان VC هایی که در سه سال اخیر بعد از برجام، اعلام آمادگی کردند تا در کسب و کارهای استارت آپی سرمایه گذاری کنند ، بجز تعداد کمی علاقه ای به همکاری با این کسب و کارهای نوپا نداشتند. با اینکه تیم های خیلی خوبی که دارای تکنولوژی خوبی بودند و محصول خوبی ساخته بودند به آنها معرفی شد، اما به دلیل ابهاماتی که داشتند_ این ابهامات که از جنس مقیاس پذیری و مبهم بودن استراتژی خروج برای VC ها بود _ این VC ها تمایل زیادی برای همکاری نشان ندادند. قطعا بازاری که به آنها معرفی شد به اندازه کافی بزرگ و جذاب نبود.
  • پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت 10:0

نویسنده و خبرنگار: نازیلا محمدی 

به گزارش نمایه بانک ، از میان VC   هایی که در سه سال اخیر بعد از برجام، اعلام آمادگی کردند تا در کسب و کارهای استارت آپی سرمایه گذاری کنند ، بجز تعداد کمی علاقه ای به همکاری با این کسب و کارهای نوپا نداشتند. با اینکه  تیم های خیلی خوبی که دارای تکنولوژی خوبی بودند و محصول خوبی ساخته بودند به آنها معرفی شد، اما به دلیل ابهاماتی که داشتند_ این ابهامات که از جنس مقیاس پذیری و مبهم بودن استراتژی خروج برای  VC ها بود _ این VC ها تمایل زیادی برای همکاری نشان ندادند. قطعا بازاری که به آنها معرفی شد به اندازه کافی بزرگ و جذاب نبود.

**بسیاری از کسب و کارها سریعا به سوددهی می رسند ولی مقیاس پذیری پایینی دارند

آیا همه کسب و کارها مقیاس پذیری و استراتژی خروج مشخص دارند ؟ این پرسشی است که باید استارت آپه جوابی برای آن داشته باشند تا در سر میز مذاکره با سرمایه گذار بتوانند ، سرمایه گذار را توجیه کنند. 

اگر یک مطالعه ای روی تیم هایی که در سه سال اخیر  به این VC ها مراجعه کردند، داشته باشیم متوجه می شویم که اینها حوزه کاری شان در کسب و کارهای اینترنتی بوده و اتفاقا صندوقهای جسورانه حوزه کاری خودشان را در همین حوزه تعریف می کنند.

چند مثال بیاورم ؛ از تیمهایی که در دانشگاه شریف شکل گرفتند و من برای جذب سرمایه کنارشان بودم ،  برای جذب سرمایه تلاش می کردند و در نهایت هم موفق به جذب سرمایه برای کسب و کار خود شدند، نمونه های بسیاری را می توانم نام ببرم که بازار خیلی بزرگی نداشتند، اما توانستند جذب سرمایه کنند؛ تیمی که سازه های نانوکامپوزیتی با درپوش بتنی تولید می کرد و به دلیل ماهیتش مقیاس پذیری سختی داشت و زیر ساخت و هزینه سنگینی می خواست، وی سی ها تمایل به همکاری نداشتند. یا دستگاه پاک کردن زعفران، که بازار خیلی بزرگی را نمی توانیم برایش تعرف کنیم، اما توانست تامین سرمایه کند، تیم دیگری بود که در حوزه تولید رنگدانه خاصی فعالیت می کرد و چون بازار هدف خیلی کوچکی داشت، جذب سرمایه برایش سخت بود، مذاکره  با وی سی ها برایش سخت بود ، تیم دیگری که از الیاف کربنی وینچرهای فوق سبک تولید کرده و سر جلسات جذب سرمایه اش با ابهامات مقیاس پذیری مواجه شدیم و تیم دیگری که قوای محرکه موتورسیکلت های الکتریکی تولید می کند و الان به توانمندی خوبی رسیده در حوزه دانش فنی الکترو موتورها و به زودی اخبار خوبی از آن خواهیم شنید.

** مدل کاری صندوقهای جسورانه در سرمایه گذاری برای استارت آپها عمدتا دریافت سهام آنها و خروج بلند مدت از سرمایه گذاری است 

این تیم ها همه تکنولوژی خوبی را توسعه داده اند که در یک بازه کوتاه مدت می تواند به ارزش آفرینی و درآمد خوبی برسد، اما جذب سرمایه آنها با مشکل مواجه است . اما تامین مالی به روش کلاسیک پی سی ها که گرفتن سهام و واگذاری در یک بازه بلند مدت هست ممکن است جواب ندهد.  این تیم ها از روش تسهیم در آمد استفاده کردند و یک ترکیبی از سهام و گرفتن درآمد استارت آپ به وی سی پیشنهاد شد . در یک بازه 5 ساله بخشی از درآمد به وی سی پرداخت می شود و خارج شدن پی سی ها یک بازه 5 ساله است که انجام می شود. البته هنوز هم برای کسب و کارهایی که بتوانند سریع رشد کنند همچنان روش کلاسیک به آنها پیشنهاد می شود.


ثبت نظر

ارسال