مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران:

با درآمدهای کمتر از این هم می توان کشور را اداره کرد...

نمایه بانک : مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در عصرانه کاری بازار سرمایه که به‌ همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد گفت: تجربه دهه شصت نشان می‌دهد می‌توان با درآمدهای کمتر از این هم کشور را اداره کرد. اما اکنون عدم‌تصمیم‌گیری و اختلافات نظرها مشکلات را دو چندان کرده است.
  • یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 10:1

به گزارش نمایه بانک ، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در عصرانه کاری بازار سرمایه که به‌ همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد گفت: تجربه دهه شصت نشان می‌دهد می‌توان با درآمدهای کمتر از این هم کشور را اداره کرد. اما اکنون عدم‌تصمیم‌گیری و اختلافات نظرها مشکلات را دو چندان کرده است.

وی در ادامه گفت : جهش ارزی امسال مشکلات بسیاری برای کسب‌وکار ایجاد کرد. تصمیماتی مثل تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان و صدور بیش از ۴۰ بخش‌نامه در مدت کوتاهی شرایط را در شش ماهه اول سال مشکل کرد.

در ارز نیمایی هم ارز دریافت می‌شود و کالا وارد نمی‌شود. اگر تصمیم‌گیری سریع رخ ندهد مشکلات افزایش خواهد داشت.با توجه مشکلات پیش‌آمده اتفاق نظر تقریبی روی تک‌نرخی شدن ارز و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان وجود دارد.

گلوگاه‌های تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز خود نقطه فساد شده است. پیشنهاد اتاق به دولت این بوده که در قیمت دخالت نکند و صادرکننده و واردکننده بتوانند دلار را با هم مبادله کنند. اشتباه دیگر دولت محدود کردن صرافی‌ها بود. چرخش در وارد کردن پول هزینه مبادلات را ۱۳ تا ۱۸ درصد افزایش داده است.
سال ۹۸ سخت‌تر ازسال ۹۷ خواهد بود و ذخیره‌های مواد اولیه کارخانجات کاهش جدی داشته است.

قیمت انرژی باید اصلاح شود ولی دولت‌ها در این باره تصمیم نمی‌گیرند. اتاق در این مورد هم پیشنهاد اصلاح قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به همه افراد را ارائه کرده است. صرفه‌جویی و درآمد حاصل از این اقدام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ میلیارد تومان است. این مهم هنوز معطل تصمیم‌گیری است.
افزایش قیمت سوخت به نوسازی ناوگان هم خواهد انجامید.

وی در ادامه افزود : تا سال ۹۶ قیمت طرح‌های نیمه‌ تمام ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اتاق پیشنهاد مشارکت، واگذاری و حتی اعطای حق بهره‌برداری این پروژه‌ها را ارایه کرد که نیاز به تغییر دستورالعمل‌ها و شیوه واگذاری دارد. این موضوع هم در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری مانده است. اگر تصمیمات اخذ نشود هم بحران بیکاری خواهیم داشت و هم نارضایتی اجتماعی رشد خواهد کرد.

در پایان خوانساری با اشاره به مطالعات انجام شده در اتاق بازرگانی تهران گفت : مطالعات اتاق نشان می‌دهد می‌توانیم بخشی از مشکلات صادراتی خود را از طریق بهبود ارتباط با کشورهای همسایه رفع کنیم.


ثبت نظر

ارسال