بیشترین روزهای معاملات مثبت به نام بیمه تجارت ‌نو

نمایه بانک : طبق آمار منتشر شده از معاملات ۳ ماه گذشته بازار سهام، سهم بیمه تجارت ‌نو در ۵۶ روز ق