در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت نو ؛

بیمه تجارت‌ نو به ازای هر سهم ۹۰ ریال سود تقسیم کرد

نمایه بانک : در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت‌ نو ۱۰ درصد سود مصوب سال ۹۸ معادل ۹۰ ریال تق