درج نماد بیمه تجارت ‌نو به بازار دوم فرابورس

نمایه بانک : در روز مجمع عمومی عادی سالیانه، با درج نماد بیمه تجارت ‌نو در بازار دوم فرابورس موفقیت دیگری به نام این شرکت رقم خورد.
  • دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 16:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو ، در روز مجمع عمومی عادی سالیانه، با درج نماد بیمه تجارت ‌نو در بازار دوم فرابورس موفقیت دیگری به نام این شرکت رقم خورد.

این شرکت که با نماد بنو در میان فعالان بازار شناخته شده است با گذر از مرحله پذیرش، مجوز ارتقا از بازار پایه به دوم فرابورس را دریافت کرد.


ثبت نظر

ارسال