حضور رئیس کل بیمه مرکزی در مناطق سیل‌ زده دشتیاری استان سیستان و بلوچستان/

فقرزدایی از چهره دشتیاری با حمایت صنعت بیمه

نمایه بانک : صنعت بیمه در کنار مردم آسیب‌دیده است و هیچ‌گاه از کنار مشکلات آنها بی‌تفاوت نخواهد گذشت.