هفتمین نشست هم اندیشی شرکت‌های عضو هلدینگ صنعت شوینده برگزار شد

نمایه بانک : هفتمین نشست اعضای هلدینگ صنعت شوینده به میزبانی شرکت پاکسان برگزار شد.
  • سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 16:10