افزایش 7 درصدی مالیات نقل و انتقال ملک در سکوت خبری

نمایه بانک : در قالب ماده ۱۱ درآمدهای پایدار شهرداری، قرار شد علاوه بر مالیات نقل و انتقال املاک که ۵ درصد است، سازمان امور مالیاتی ۲ درصد دیگر نیز اخذ کند و به این ترتیب نرخ مالیات نقل و انتقال املاک ۷ درصد شود و این دو درصد در اختیار شهرداری قرار بگیرد و همچنین مقرر شد یک درصد به مالیات نقل و انتقال سرقفلی، اضافه شود.
  • سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت 13:30

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از مهر، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات نقل و انتقال املاک ۷ درصد شد، گفت: این نوع افزایش می تواند گرای منفی به بازار داده و موجب افزایش نرخ مسکن شود.

 

وحید عزیزی درباره مالیات نقل و انتقال ملک گفت: در قالب ماده ۱۱ درآمدهای پایدار شهرداری، قرار شد علاوه بر مالیات نقل و انتقال املاک که  ۵ درصد است، سازمان امور مالیاتی ۲ درصد دیگر نیز اخذ کند و به این ترتیب نرخ مالیات نقل و انتقال املاک ۷ درصد شود و این دو درصد در اختیار شهرداری قرار بگیرد و همچنین مقرر شد یک درصد به مالیات نقل و انتقال سرقفلی، اضافه شود.

 

وی در ادامه افزود: چون مالیات نقل و انتقال املاک روی تمام نقل و انتقال ها اعمال می شود و فرقی بین افراد عادی و ثروتمند و معاملات عادی و سوداگرایانه وجود ندارد، باعث می شود که مالیات کاملا به خریدار انتقال یابد و از سویی دیگر با توجه به اینکه در قانون مالیات های مستقیم ذکر نشده که این مالیات را فروشنده بدهد یا خریدار، به این خاطر حتما مالیات به خریدار انتقال پیدا می کند. به جای اینکه دولت و مجلس با ایجاد پایه های جدید مالیاتی، از اقشار ثروتمند مالیات بگیرند، دوباره درآمد جدیدی را از جیب آحاد جامعه طراحی کرده اند. 

 

به گفته عزیزی افزایش نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک می تواند گرای منفی به بازار داده و موجب افزایش نرخ شود. 

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار بود تدبیری بیندیشند که درآمد شهرداری ها افزایش یابد می توانستند با همان مالیات بر عایدی سرمایه این کار را انجام دهند اما با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، ثروتمندان را نشانه می رود و مالیات نقل و انتقال ملک آحاد جامعه را مورد هدف قرار می دهد، تصمیم دولت و مجلس، نشانه رفتن آحاد جامعه بود چرا که ظاهرا هزینه این تصمیم برای دولت و مجلس کمتر بود و این اقدام را در سکوت خبری انجام دادند.

 

 


ثبت نظر

ارسال