حذف تدریجی 700 هزار خانوار از گردونه پرداخت یارانه همگانی

نمایه بانک : سخنگوی دولت به تازگی اعلام کرده که حذف یارانه‌بگیران پردرآمد آغاز خواهد شد و این کار با اجرای مرحله‌ اول این طرح در مهرماه و حذف کسری از دهک‌های بالا انجام می گیرد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار را در بر گیرد.
  • سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 22:8

خبرنگار : نازیلا محمدی

به گزارش نمایه بانک ، سخنگوی دولت به تازگی اعلام کرده که حذف یارانه‌بگیران پردرآمد آغاز خواهد شد و این کار با اجرای مرحله‌ اول این طرح در مهرماه و حذف کسری از دهک‌های بالا انجام می گیرد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار را در بر گیرد.

 

از مدتها پیش قرار بود که دهک های بالا شامل دریافت یارانه نشوند و اکنون پروسه غربالگری و حذف این دسته از یارانه‌بگیران آغاز شده است و یارانه شهریورماه با حذف گروهی از یارانه‌بگیران بی نیاز از دریافت یارانه همراه خواهد بود .

 

قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 به اجرا در آمده و تاکنون حدود ۷۸ میلیون نفر (۹۰ درصد جمعیت ایران) مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به صورت ماهانه دریافت می‌ کنند.

 

این پرداخت ها هزینه سنگینی در حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان ماهانه در پی داشته و دولت در پی حذف دهک های بالا برای جبران سهم سایر بخش‌های تعیین شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها است که در این سال ها به آن ها بی توجهی شده است.

 

قابل ذکر است که معیار و مبنای حذف شماری از افراد جامعه با برچسب دهک های بالا از گردونه دریافت یارانه هنوز نامشخص است. 

 


ثبت نظر

ارسال