(مشاور مالی در حوزه صنعت ساختمان و گردشگری)

سخنرانی مهندس محمدرضا علوی

نمایه بانک: مهندس علوی در بررسی یک نمونه ساده به برآورد زمان خانه دار شدن خانوارها با توجه به نرخ تورم پرداخت .
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 12:48


نمایه بانک: مهندس علوی در بررسی یک نمونه ساده به برآورد زمان خانه دار شدن خانوارها با توجه به نرخ تورم پرداخت .
وی در ادامه توضیحات خود گفت :
با فرض متوسط قیمت ۱۰ میلیون تومان
حقوق ماهیانه ۲ میلیون تومان
برای واحد ۶۰ متر مربع، مدت زمان برای خانه دار شدن بدون هزینه ۲۵ سال
، مدت زمان برای خانه دار شدن با هزینه ۵۰ سال است.
در سال ۹۶ تقریبا به ازای هر ۴ خانوار متقاضی بالقوه مسکن تنها یک واحد به بازار عرضه شده است.


ثبت نظر

ارسال