دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛ تعامل کانون نهادها با سازمان بورس

نمایه بانک : مقرر بود اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی از سوی سازمان بورس از پایان شهریورماه الزامی شود.