عضویت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ASF

نمایه بانک : کانون نهادهای سرمایه گذاری‌ایران، با دبیرکلی سعید اسلامی بیدگلی توانست به عضویت انجمن اوراق بهادار آسیا در بیاید. جزئیات بیشتر با این لینک در سایت ASF قابل مشاهده می‌باشد.
  • یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 2:18

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از کانون نهادهای سرمایه گذاری ، کانون نهادهای سرمایه گذاری‌ایران، با دبیرکلی سعید اسلامی بیدگلی توانست به عضویت انجمن اوراق بهادار آسیا دربیاید. جزئیات بیشتر با این لینک  در سایت ASF قابل مشاهده می‌باشد.

 


ثبت نظر

ارسال