آیفکس ۱۸۵۱ واحدی شد

نمایه بانک : آیفکس، شاخص فرابورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با ۶.۵ واحد به ۱۸۵۱ واحد رسید.
  • چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 16:45